✨ Snapzicon ✨

Bli inte ghostad av generation Z.
Håll dig uppdaterad med Snapchats Snapzicon.
Ett minilexikon med gen Z-uttryck du vill ha koll på.
Lika aktuella idag som inaktuella imorgon.

writing hand | emoji

Emoji för att säga att man tar mentala anteckningar. Används ofta mellan varje ord.

clapping hands | emoji

Passivt aggressivt sätt att förklara något som borde vara uppenbart. Används mellan varje ord. 

sparkles | emoji

Placeras före och efter ett ord för att skapa en glorifierad betoning. Används ofta ironiskt.

tears of joy | emoji

Används när äldre generationer vill säga att hen ”skrattar så jag gråter”. Använd inte den om du inte vill vara en boomer.

skull | emoji

Generation Z-motsvarighet till gråtskratt- emojin. Används för att betona att något var så roligt att hen dog.

red flag | emoji

Används när något eller någons beteende ger varningssignaler.

ballin

/bɔlɪn/ adj.

Framstående, respekterad. Om person med synbart lyxig livsstil.

bet

/bɛt/ interj.

Ord för att säga okej.

big yikes 

/bɪg.yaɪks/ interj.

Uttryck för besvikelse eller smärre avsky. Oftast (men inte uteslutande) som reaktion till oönskad information.

bitmoji

/ˈbɪt.moʊ.dʒi/ subs.

Personlig emoji/avatar på Snapchat.

boujee

/ˈbuʒi/ adj.

Prålig men samtidigt ödmjuk; om person som jobbat sig upp i livet och nu kan spendera pengar på materiella ting. Ursprungligen från franskans ”bourgeoisie”.

bussin 

/ˈbʌsɪn/ adj.

Oerhört bra, förstklassig.

cap

/ˈkap/ subs.; v.

Lögn, falskhet; att ljuga.

cheugy

/ˈtʃuːɡi/ subs.

Person, fenomen eller ting som gränsar till att vara mainstream eller ute. Ofta i relation till hur generation Z ser på millennials.

clapback

/ˈklapbak/ subs.

Snabbt och vasst svar på kritik.

cringe

/krɪn(d)ʒ/ v.; subs.; adj.

Känna skam å andras vägnar. Ex. ”Det är cringe när boomers använder ordet cringe.”

deadass

/dɛdˈas/ adv.

Seriöst, verkligen.  
Ex. ”I am deadass tired.”

drip

/drɪp/ subs.

Klädstil med hög modegrad.

dsvdv

/deː.ɛs.veːdeːveː/ akro.

Akronym för ”Den som vet den vet”.

extra

/ˈɛkstrə/ adj.

Dramatisk, överdriven. Ursprungligen med uteslutande negativa konnotationer men numera ofta också med skämtsamma eller intagande undertoner.

fam

/fam/ subs.

Nära vän, bundsförvant.

ghosta

/ɡəʊsta/ v.

Ignorera, inte fästa avseende vid (spec. på sociala medier). Oftast genom att sluta svara på meddelande.

goat

/ɡəʊt/ akro.

Akronym för ”Greatest of all Time”.

highkey

/hʌɪ.kiː/ adv.

Väldigt, mycket; intensivt, öppet. 
Motsatsord till ”lowkey”.

hits different

/hɪts.ˈdɪf(ə)rənt/ verbfras

Beskriver känslan av att något är bättre än vanligt.

ick

/ɪk/ interj.

Uttryck för aversion, motbjudan m.m.

iykyk

/aɪ.waɪ.keɪ.waɪ.keɪ./ akro.

Akronym för ”If you know, you know”.

karen

/kəˈrɛn/ subs.

Kvinna i medelåldern som drar nytta av sitt privilegium för att få som hon vill. En Karen tar gärna ut sina aggressioner på personer hon anser stå lägre i den sociala hierarkin. 
Karens manliga motsvarighet är Kevin.

kevin

/kəˈvɪn/ subs.

Man i medelåldern som drar nytta av sitt privilegium för att få som han vill. En Kevin tar gärna ut sina aggressioner på personer han anser stå lägre i den sociala hierarkin.
Kevins kvinnliga motsvarighet är Karen.

main character

/meɪn.ˈkærɪktər/ subs.

Protagonist, huvudkaraktär. Oftast om en person som har unik framtoning och karisma; som gör personer i sin omgivning till ofrivilliga statister.

memories

/ˈmɛm.ə.riz/ subs.

Personligt bildarkiv med snaps och stories på Snapchat.

mood

/muːd/ subs.

Allmänt bekant känsla, familjär hållning. Oftast i relation till en bild eller situation som framkallar en stämning eller hållning som beskådaren vill ta del av.

no cap

/nəʊˈkap/ subs.; v.

Sanning; att tala sanning.

period

/ˈpɪərɪəd/ interj.

Emfatiskt uttryck för att understryka seriositeten i ett påstående. Alltid efter en mening.

pov

/piːəʊviː/ akro.

Akronym för ”Point of View”.

pressed

/prɛst/ perf. part.

Stressad, upprörd. Beskriver upprördhet över person eller ting, oftast (men inte uteslutande) bortom talarens kontroll.

receipts

/rɪˈsiːts/ subs.

Bevis, fakta. En person som ber om ”receipts” vill ha bevis. Oftast i form av en screenshot.

rent free

/rɛnt.fri/ adj.

Minnesvärt. Används för att beskriva ett fenomen som fastnat på hjärnan; oftast i uttrycket: ”Lives in my head rent free”.

sending me

/ˈsɛndɪŋ.mi/ pres. part.

Finna humor i en situation, uttrycka välbehag och glädje; glädja, underhålla. 
Ex. ”You’re sending me right now.”; 
”This joke sends.”

sheeesh

/ʃiːːːʃ/ interj.

Uttryck av överraskning eller misstro. Oftast i positiva sammanhang för att berömma en annan person. I regel med hög röst och i ackompanjemang av gesten ”ice in my veins” där en person pekar två fingrar mot sin handled.

shook

/ʃʊk/ adj.

Gripen av stark förundran, chockad.

slap

/slap/ v.

Medföra känslor av extrem glädje och lycka; bidra till ypperlig atmosfär. Ex. ”This song slaps”.

slay 

/sleɪ/ v.; adj.

Ha full kontroll över en situation, lyckas väl; framgångsrik, lyckosam. Om person som lyckats exemplariskt med något hen föresatt sig.

snapscore

/snapskɔr/ subs.

Poäng som indikerar hur aktiv en person är på Snapchat. Beräknas bland annat utifrån hur många snaps du skickat och mottagit, samt hur många stories du lagt upp och tittat på.

snapstreak

/snapstriːk/ subs.

När två användare på Snapchat har snappat varandra inom 24 timmar i fler än tre dagar i rad.

stan

/stan/ subs.; v.

Person i gränszonen mellan att vara ett stort fan av en känd person och att vara en stalker; vara en sådan person. Ursprungligen från Eminems låt ”Stan”.

sus

/sʌs/ adj.

Opålitlig, tvivelaktig. Förkortning av ordet ”suspekt”.

tfw

/tiː.ɛfˈ.dʌb(ə)ljuː/ akro.

Akronym för ”That feeling when…”

thirsty

/ˈθəːsti/ adj.

Desperat, krävande. Ofta om person som jagar likes, uppmärksamhet och komplimanger på sociala medier.

toxic

/ˈtɒksɪk/ adj.

Negativ, förgiftande. Om person som (oftast genom attityd) förgiftar sin omgivning och påverkar andras välmående negativt.

turnt 

/tɜrnt/ perf. part.

Exalterad, hänryckt; vild, bångstyrig. Kan användas både om personer och situationer.

tw

/tiː.dʌb(ə)ljuː/ akro.

Akronym för ”Trigger Warning”. 
Varning till läsare att efterföljande text innehåller ämnen som kan uppröra.